Information om personuppgiftsbehandling – anställda och kunder

 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Dala Norr Data behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

 

Dala Norr Data behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd eller kund hos oss på Dala Norr Data behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Dala Norr Data ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet och kundadministration utifrån vårt avtal.

 

Dala Norr Data är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig med  personuppgifter till anders@dala-norr-data.com

 

Dina personuppgifter registreras i Dala Norr Data IT-system vars drift sköts av Dala Norr Data . Om du inte lämnar dina personuppgifter kan Dala Norr Data  inte fullgöra anställningsavtalet eller kundavtalet.

 

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig som anställd: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro, frånvaroorsak och kompetensreferenser. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

 

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig som kund: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, uppdragsrelaterad dokumentation och social dokumentation. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

 

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet, kundavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet eller kundavtalet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till Dala Norr Data. Skulle du uppleva att Dala Norr Data inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som anställd eller kund kan känna dig trygg hos oss på Dala Norr Data.

 

Dala Norr-Data | Fonsnäs 30 | 790 15 Sundborn | Tel 070-555 40 29 | Vi tillämpar GDPR
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 kr