Villkor för Garantier och Returer

1. Transportskada
Skadad försändelse skall omedelbart anmälas till Transportören (Om Postens Företagspaket - ring 08 - 781 10 00 ). Köparen är ansvarig för att mottaget gods kontrolleras senast ankomstdagen. Överenskommelse om hur skadan skall regleras träffas mellan Köparen och Transportören.

2. DOA Produkten fungerar inte vid leverans (DeadOnArrival).

- Kontakta först tillverkarens support för att vara säker på att det verkligen är fel på produkten.

- I de fall tillverkaren inte hanterar denna returprocess själv skall ansökan om returnummer ske snarast möjligt efter att produkten konstaterats felaktig/trasig (tillverkarna har olika regler ang. Hur länge de accepterar en DOA). Kontakta oss snarast via Telefon 023-606 10.

- Hur snabbt en ersättningsprodukt kan levereras beror på tillverkarens returprocess och tillgång till produkten. Även om Dala Norr Data har fler produkter av samma slag på lager bekostar inte tillverkarna sådant lagerlån. Om akut behov finns - kontakta Dala Norr Data.

3. Garanti
Produkten skall uppfylla de specifikationer som respektive tillverkare uppger. Garanti åberopas t ex. om produkten går sönder inom tillverkarens garantitid. Dala Norr Data lämnar inga ytterligare garantier utöver de som tillverkaren specificerar.

4. Felaktig leverans
Om inte korrekt produkt blivit levererad i enlighet med beställningen så sker utbyte till rätt produkt.  Kontakta oss då omedelbart på telefon 023-606 10.

5. Support
För teknisk support och användarstöd hänvisas till tillverkaren eller av tillverkaren auktoriserad representant. Kontakta Dala Norr Data 023-606 10, emailadress: anders@dala-norr-data.com .

6. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid försenad leverans debiteras dröjsmålsränta.

7. Leveranvillkor: Frakt debiteras.

Dala Norr-Data | Fonsnäs 30 | 790 15 Sundborn | Tel 070-555 40 29 | Vi tillämpar GDPR
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 kr