Köpvillkor

Vid köp Ring I Första Hand Dala Norr Data Tele: 023-606 10
Eller e-mail anders@dala-norr-data.com
KöpvillkorDala Norr Data Allmänna försäljningsvillkor.

 
1. Allmänt

Dessa villkor gäller för produkter som beställs via Dala Norr Data:s handelsplats www.dala-norr-data.com,om annat gällande ramavtal finns mellan Köparen och Dala Norr Data avseende de produkter som beställs gäller dessa villkor i tillägg till gällande avtal där ramavtalet har företräde.

Möjlighet till inloggning och kredit lämnas först efter genomförd kreditupplysning och godkännande av Dala Norr Data  .Försäljning sker huvudsakligen till företag eller institutioner .Faktura utsändes mot 30 dagars kredit. Försäljning till privatpersoner sker enbart mot förskottsbetalning.

2. Pris

Dala Norr Datas priser är angivna i svenska kronor exkl. mervärdesskatt och frakt. Dala Norr Data uppdaterar priserna regelbundet och förbehåller sig därför rätt till prisändring utan föregående avisering.

Köparen godkänner priset genom att elektroniskt skicka beställningen anders@dala-norr-data.com eller ring på telefon 023-606 10 .Om eventuell justering av priset sker underrättas Köparen innan leverans och ges därvid möjlighet att återkalla sin beställning.

3. Betalningsvillkor och äganderättsförbehåll

Betalningstiden är generellt 30 dagar från fakturadatum (leveransdatum).. Vid betalningsdröjsmål debiteras dröjsmålsränta med 1.67 % per mån.

En produkt förblir Dala Norr Datas egendom till dess den är till fullo betald. Köparen äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av detta äganderättsförbehåll.

4. Leveransvillkor och fraktkostnad

Produkter levereras fritt till, av Dala Norr Data utvald distributörs, lager i Sverige. För Köparens räkning arrangerar Dala Norr Data transport. Normalt väljs Postens Företagspaket som transportör eller annan transportör.. Fraktkostnad som då tillkommer är som regel från 65- 225 sek/order. vid skrymmande frakt kan ytterligare avgift tillkomma Mervärdesskatt tillkommer. Om produkten skadas eller förkommer vid transport skall anmälan om detta göras omgående av Köparen till transportören.

5. Finansiering

Om produkten skall finansieras via finansbolag skall detta anges i beställningen.
Vi kan ordna Finansiering med lämpligt Finansieringsbolag
6. Leveranstid

Beställningar av lagerförda produkter som inkommit till Dala Norr Data innan kl.15:00 levereras normalt dagen efter beställning när varor finns på lager.

7. Garantier och returer

Se separata villkor:

8. Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller inte Köparen någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda licensavtal/villkor som tillverkaren har utfärdat.

9. Force majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att beställningens fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer. Om befrielsegrund föreligger befrias DALA NORR DATA från att fullgöra sin del av beställningen till dess befrielsegrunden inte längre föreligger. När befrielsegrund föreligger skall DALA NORR DATA underrätta Köparen om och i så fall när leverans kan ske.  

10. Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, felaktigheter vid inläsning av information från leverantörer och tillverkare, ev. felaktigheter i specifikationer och grafiska presentationer samt leverantörers prishöjningar eller förändrade villkor. Länkar till andra parters webbplatser finns med enbart som hjälp och information. Inget ansvar kan tas för innehållet på dessa platser då de inte kontinuerligt kan kontrolleras av Dala Norr Data.

Dala Norr Datas ansvar till följd av fel på produkten eller försening av leveransen är begränsad till vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Dala Norr Data bär därför inte något direkt eller indirekt ansvar för inkompatibilitet, följdfel, indirekta skador, förlust av information, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada.

Köparen ansvarar för att lösenord för inloggning till http://www.dala-norr-data.com hanteras på ett säkert sätt. De Köpare som fått rättighet att administrera användarkonton och lösenord ansvarar för att enbart behörig personal inom Köparens organisation tilldelas användarkonton. Dala Norr Data förbehåller sig rätten att inaktivera konton som inte använts under en längre tid.

Har Köparen behörighet att beställa med fakturering till fler bolag eller till finansinstitut och önskar fakturera om till annan betalare så kan detta arrangeras. I detta fall äger Dala Norr Data rätt att debitera Köparen för arbetskostnaden samt eventuell ränteförlust.Dala Norr-Data | Fonsnäs 30 | 790 15 Sundborn | Tel 070-555 40 29 | Vi tillämpar GDPR
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 kr